Kvaliteet

Embachis loodud juhtimissüsteem vastab standarditele ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 ning on sertifitseeritud DNV Estonia OÜ poolt.


Ehitusalaste projektide juhtimise ja peatöövõtu ettevõttena on Embach Ehitus OÜ juhtimisalasteks põhimõteteks tagada:


  • tellija rahulolu,
  • objektide valmimine kokkulepitud kvaliteediga ja tähtaegselt,
  • tegevuse läbipaistvus ja korrektsus,
  • töötajate kõrge professionaalsus,
  • ehitustegevust ja muid meie tegevust reguleerivate õigusaktide ja normide täidetus,
  • innovatiivsete ja kestlike lahenduste pakkumine,
  • juhtimissüsteemi pidev parendamine,
  • keskkonnasäästlike tehnoloogiate, mehhanismide ja materjalide kasutamine ning selle kaudu kahjulike keskkonnamõjude vähendamine,
  • tööohutusalaste riskide minimeerimine ja tööõnnetuste ennetamine,
  • töötajate kaasamine ja nendega arupidamine tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes.